Lecturer
Shkodra , AL
Rruga “Kolë Heqimi”, Shkodër, Shqipëri.
00355672220416
lxhakollari@gmail.com

Experience

Mar 2007 (133m)

Expertise

  • Social Sciences